【Camping Ace】 ARC-1563N 野樂折合式不銹鋼碗

1.折合式手把,附有安全锁扣,不脱落,安全有保障. 2.双层保温结构不烫手,高级不锈钢材质,清洗容易.  3.赠送高级收纳网袋。 容量:325C.C.              重量:116g

1.折合式手把,附有安全锁扣,不脱落,安全有保障.
2.双层保温结构不烫手,高级不锈钢材质,清洗容易. 
3.赠送高级收纳网袋。

容量:325C.C.              重量:116g

Camping Ace


Camping Ace